Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Rozbory povinné četby

Iluminace - Arthur Rimbaud [rozbor]

Sobota v 14:13 | darksoul

ILUMINACE

Arthur Rimbaud
Celek B
1. AUTOR
- 1854 - 1891 (zemřel na rakovinu v pravém koleni)
- Francouz
- prokletý básník
- celá tvorba v 15 - 19 letech
- utekl z domova od matky žít bohémský život v Paříži
- milostný vztah s Paulem Verlainem
- díla základem moderní poezie
- Témata vyskytující se v dílech: subjektivní prožitky, odpor k měšťákům a náboženství, obdiv k revoluci, záměrná provokace
- Současníci: Paul Verlaine, Jules Verne, Charles Baudelaire
- Další autorova díla: Opilý koráb, Sezóna v Pekle

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- sbírka básní
- 40 básní v próze + 2 ve volném verši
- pozitivní postoj k revoluci a změně ve společnosti
- citáty z díla [zde]

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- původní název díla: Illuminations
- zvláštní slovní spojení
- někdy věty, jindy jen výčet obrazů, v některých odborné výrazy a řečnické otázky, básnické přívlastky
- básně jsou někdy cítit jako halucinace, nesrozumitelné a těžko pochopitelné - autor možná ani nezamýšlel, abychom je pochopili

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- nedá se přesně určit, básně samozřejmě velmi závisí na náladách samotného autora

5. DĚJ
- Básně nemají přímo děj, jsou to velmi impresionisticky laděné, prozaické vásně. Poskytují spíše jakýsi experimentálné pohled na svět. Často se zdá, jako by byly jakousi halucinací, či spíš jako by nám autor otvíral dveře do říše svých snů. V některých básních je patrný vliv vzpomínek z dětství, připomínky rodného kraje a míst, která navštívil při svých cestách. Symbolisticky popisuje také svůj vztah s Verlainem.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: kritika společnosti a civilizace, vzpomínky, krása, asociace s antikou, impresionistické vidění krajiny, vztah s Verlainem
- Myšlenka: autor se nám podvědomě snažil říci něco o sobě, o jeho vidině světa a nechat nás, aby na nás jeho zdánlivě neuspořádané myšlenky působily, podle Verlaina název značí "coulored plates", autor měl možná potřebu něco zachytit a nechat svět, aby si prohlédl něco, co do té doby nikdo neznal - alespoň ne v takovém podání

7. VLASTNÍ NÁZOR

- K porozumění tomuto dílu si musíte uvědomit, že mu neporozumíte, nemáte na to právo. Kdoví, jestli mu sám Rimbaud rozuměl, či jen psal cokoliv mu přišlo na mysl. Každopádně to je zmatené, těžké dílo, protkané mlhou a symbolismem, vidinami a vzpomínkami. Nemáme mu porozumět, jen - pokud jste na to ten správný člověk - máte ho cítit a představit si, že ho psala mysl na úplně jiné úrovni, než je pravděpodobně ta vaše. Někdy mě frustrovalo, že tomu nerozumím, připadám si pak hloupě a nekvalifikovaně na to, abych mohla říci, že mám ráda všechno o Arthurovi Rimbaudovi. Ale to je ta věc - on byl vidící. My nejsme, a tady nám to nějak podivně ukazuje.

Illuminations

Květy zla - Charles Baudelaire [rozbor]

22. dubna 2017 v 20:48 | -DarkSoul

KVĚTY ZLA

Charles Baudelaire
Celek B
1. AUTOR
- 1821 - 1867
- Francouz (zřídka opouští Paříž kromě 1 cesty do Indie)
- prokletý básník
- období romantismu a symbolismu, dekadence (= hledání krásy v ošklivosti)
- překlad díla E. A. Poea
- cynický pohled na svět
- Květy zla jsou celoživotním dílem
- díla společností nepřijata
- vliv na Rimbauda a Verlaina
- Témata vyskytující se v dílech: popis bolesti, utrpení, nejistoty, obdiv i nenávist k ženám
- Současníci: Arthur Rimbaud, Paul Verlaine
- Jiná díla: Umělé ráje (esej), Estetické zajímavosti

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- lyrická poezie
- 126 básní
- překlad Vítězslav Nezval (vydáno r. 2013) + doplnění překlady jiných autorů
- originálně vydána r. 1861
- Název díla v originále: Fleurs de Mal
- za báseň "Zdechlina" byl soudně pronásledován
- rozmezí tradiční a moderní poezie
- Příklady básní: Kočky, Splín, Chuť prázdnoty, Litanie k Satanovi

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- každá báseň vlastní stopáž (někdy i volný verš)
- často sonety
- otevřený erotismus
- originálně 6 oddílů: Splín a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Revolta , Smrt
- metafory (často morbidní)
- symbolismus, oxymóron, parnasismus (= vytříbené umění), kontrast (krása x smrt, krev), personifikace, v některých básních refrén, inverze

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Charles Baudelaire: lyrický subjekt básně (do většiny básní se sám autor prolíná)
- mnoho postav, především jeho lásky

5. DĚJ
Splín a ideál: kontrastní výstavba (snění o kráse x ohavnost, nihilismus), smutek, bolest, melancholie
- báseň Zdechlina: morbidita, naturalistický popis mrtvoly, kterou přirovnává k ženě, střídavý verš, inverze
Pařížské obrazy: popis života v Paříži, marná snaha o zapůsobení na soudobé umělce, sociální motivy
Víno: milenky, alkoholismus, nereálnost
Květy zla: popisují autorův rozpolcený vztah k ženám, pesimismus, beznaděj
Revolta: oslovování Satana, myšlenky na peklo, pobouření
Smrt: konec, zánik, nová naděje

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: rezignuje na líčení ideálů, neschopnost člověka najít štěstí v obyčejných věcech, ale najde ho ve zlých a odporných věcech
- Myšlenka: snaha pobouřit a vyburcovat společnost, vyjádření obdivu a nenávisti k ženám

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Věc se má tak, že obecně nemám ráda eroticky či jinak intimně laděné básně, proto mi většina sbírky (především oddíl Splín a ideál) nepřinesl nic chtěného. Vzhledem k tomu, že se mi dostala do ruky sbírka přeložená Vrchlickým (který se soustředil především na překlad Splínu a ideálu), musela jsem si zbylé oddíly dohledávat. S básněmi o bezmoci a úzkosti jsem se ovšem velmi sžila, velmi se mi líbí celá dekadentní myšlenka hledání krásy v ošklivosti.


Výsledek obrázku pro květy zla

Farma zvířat - George Orwell [rozbor]

2. dubna 2017 v 10:17 | -DarkSoul

Farma zvířat

George Orwell
Celek
1. AUTOR
- 1903-1950 (zemřel na tuberkulózu)
- britský novinář, esejista, spisovatel
- pravým jménem Eric Arthur Blair
- zakázaný autor v komunistickém Československu (vydávání povoleno až po Sametové revoluci)
- Témata vyskytující se v dílech: alegoricky podané politické názory, popisování mechanismu totalitních systémů
- Současníci: Karel Čapek, Ota Pavel, Ernest Hemingway
- Další autorova díla: Nadechnout se, 1984. Válečný deník

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- epická próza
- antiutopický román/alegorická bajka
- literatura 20. století (prvky sci-fi)
- Dílo poprvé vydáno v roce 1945, v České republice roku 1946
- v Československu dílo zakázáno, podruhé vydáno až v roce 1991
- Originální název: Animal Farm
- proti totalitnímu režimu
- vydáno v době stalinismu
- animovaný film (1954), televizní film (1999)
- aktuální dílo (špatné poměry ve společnosti, manipulace lidí)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- er-forma
- spisovný jazyk, odborné termíny
- kompozice chronologická
- přímá i nepřímá řeč
- slova se socialistickým zabarvením
- metafory, personifikace v celém díle
- vše popsáno naprosto přímočaře - snadné pochopení

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Pan Jones - původní majitel farmy, alkoholik, vyhnán zvířaty
- Napoleon - prase, nejchytřejší, podvodník, moci chtivý a krutý (symbolizuje Stalina)
- Major - výstavní kanec (Lenin) - přes skonem vyzývá k revoluci
- Kuliš - čestné chytré prase, označeno za zrádce
- Pištík - vepř, manipulátor (propaganda), stoupenec Napoleona
- Boxer - kůň, největší dříč
- Psi = tajná policie
- Ovce = nepřemýšlející masa

5. DĚJ
- Místo: Panská farma, Anglie, 30. - 40. léta 20. století
- Děj: Zvířata na Panské farmě jsou nespokojena se zacházením majitele farmy - pana Jonese. Zorganizují povstání, při kterém lidi z farmy vyženou a začnou hospodařit sama - založení tzv. animalismu - stanoví si 7 přikázání a nějakou dobu žijí spokojeně. Prasata se jmenují dohlížiteli a poději vůdci.
Moci chtivý Napoleon se potřebuje zbavit svého oponenta Kuliše, přesvědčí tedy všechny, že je zrádce. Zvířata mají za úkol postavit větrný mlýn, který je však několikrát zničen, a tak zvířata musí pracovat se stále menším množstvím jídla. Napoleona všichni následují a věří mu, protože všechny své neúspěchy svaluje na Kuliše. Prasata si postupně zařizují větší privilegia, přetváří přikázání k jejich užitku. Kniha končí scénou, kdy zvířata pozorují prasata s lidmi v době a nedokážou je rozeznat.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: ovlivnění komunity pomocí snových idejí a přetváření individuálních názorů k vlastnímu prospěchu - manipulace. Kritika komunismu a Sovětského svazu
- Myšlenka: Dobrá myšlenka může mít naprosto opačný účinek, lidé (v knize zvířata - přesněji prasata) se mění podle moci, jakou mají nad ostatními (upravují si pravidla podle svého), tudíž ukončení jednoho zla nemusí nutně znamenat dobro, ale ještě větší zlo.
- "Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější."


Opilý koráb - Arthur Rimbaud [rozbor]

17. srpna 2016 v 12:55 | -DarkSoul

OPILÝ KORÁB

Arthur Rimbaud
Celek B
1. AUTOR
- 1854 - 1891 (zemřel na rakovinu v pravém koleni)
- Francouz
- prokletý básník
- celá tvorba v 15 - 19 letech
- utekl z domova od matky žít bohémský život v Paříži
- milostný vztah s Paulem Verlainem
- díla základem moderní poezie
- Témata vyskytující se v dílech: subjektivní prožitky, odpor k měšťákům a náboženství, obdiv k revoluci
- Současníci: Paul Verlaine, Jules Verne, Victor Hugo
- Další autorova díla: Iluminace, Sezóna v Pekle

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- lyrická snová báseň
- spontánní a fantastická
- rozmezí tradiční a moderní poezie

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- ich-forma (autor se vydává za koráb)
- subjektivní lyrika
- střídavý rým
- 25 čtyřverší
- metafory (samotný koráb je metaforou autora, který s jeho pomocí vytváří obraz svého života jako putování po moři)
- působí na smysly
- metonymie, personifikace, obrazotvornost, autobiografické rysy

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Autor se vydává za koráb, který putuje po moři

5. DĚJ
- Báseň nemá děj jako takový. Autor zde symbolicky zobrazuje svůj život jako putování po moři v podobě korábu. Považuje zde svůj život za bezcenný; nikdo mu už nemůže pomoci. Nejprve se mu však cesta líbí, protože obnáší nebezpečí a vzrušení, později nostalgicky přemýšlí nad svou rodnou zemí a dětstvím. V posledním čtyřverší se objevuje rezignace a touha po smrti, když si uvědomí, že jeho život nemá smysl.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: touha po dobrodružství a vzrušení z nebezpečí následované nostalgií a touhou zemřít, kvůli pohledu na své místo ve světě jako bezcenné, nesmyslné.
- Myšlenka: pokus o zachycení podstaty symbolismu; svým popisem života chtěl čtenáře přimět pocítit zamyšlení o životě.

7. VLASTNÍ NÁZOR

- Tohoto básníka jsem měla vždycky v oblibě, dá se říct, že mě přiměl nahlédnout do světa poezie, proto jsem o této básni věděla už dříve. Rimbaud dokáže udělat se slovy něco, co tehdy změnilo vzhled moderní poezie a dnes to samé "něco" mění můj názor na poezii. O mém zaujetí tímto autorem také vypovídá to, že jsem přečetla už asi 3 jeho životopisy, takže ano, jeho díla se mi líbí, stejně jako samotný jeho pohled na život, se kterým sice nesouhlasím plně, ale dokážu se s ním ztotožnit.


Kdo chytá v žitě- J.D. Salinger [rozbor]

4. března 2016 v 16:36 | -DarkSoul

KDO CHYTÁ V ŽITĚ

Jerome David Salinger
Celek C
1. AUTOR
- 1919 - 2010
- americký spisovatel
- po vydání "Kdo chytá v žitě" se stáhl do ústraní
- hrál v několika hrách, byl na vojenské škole (služba v 2. Světové válce), působil na lodi jako bavič
- Témata vyskytující se v dílech: dospívání, ironie, humor
- Současníci: Ernest Hemingway (ovlivnil Salingerovu práci), John Steinbeck
- Další autorova díla: Franny a Zooey, Den jako stvořený pro banánové rybičky

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- psychologický román, velmi úspěšný
- částečně autobiografický
-první a poslední román Salingera
- Dílo poprvé vydáno v roce 1951, v České republice roku 1960
- Originální název: The Catcher in the Rye
- kontroverzní díky vulgarismům, vykreslené sexualitě a hněvu mládeže
- časopis Time ji zařadil mezi stovku nejlepších anglických knih vydaných od roku 1923
- Salinger odmítl zfilmování
- dílo pravděpodobně motivovalo vraha k zabití Johna Lennona

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- poválečná americká próza
- ich-forma
- nespisovný jazyk, vulgarismy
- chronologická i retrospektivní kompozice
- výskyt přímé řeči, málo dialogů- spíše uvažování nad životem
- svérázné vypravování hlavního hrdiny, na kterém se zakládá celý děj
- ironie

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Holden Caulfield- šestnáctiletý hoch, prochází životní krizí, hubený, vysoký, často kouří, celkem rád čte, zlost na svět
-Phoebe- sestra Holdena, velmi inteligentní dívka, trucovitá, vzájemná náklonnost Holdena a Pheobe
- Stradlater- Holdenův spolubydlící, nafoukaný, využívá ostatní, hezký, sportovní typ, úspěch u žen
-Hanka- Dívka, kterou Holden už velmi dlouho zná a má ji rád, ráda hraje dámu, sportuje
- Sally- velmi hezká dívka, kterou Holden zná, ale nechce ji tak, jako Hanku

5. DĚJ

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: život dospívajících v moderní americké společnosti 50. Let 20. století
- Myšlenka: období dospívání, kdy dochází ke konfrontaci dětských snů se světem dospělých, nalézání sebe sama.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Kniha na mě působila trochu nezajímavě, přestože jsem se snažila vyznat v Holdenových vnitřních pocitech, připadá mi, jako by dílo nesdělovalo nic nového, žádnou novou myšlenku, úvahu a nemělo žádný velkolepý závěr.

Spalovač mrtvol- L. Fuks [Rozbor]

25. listopadu 2015 v 7:15 | -DarkSoul

SPALOVAČ MRTVOL

Ladislav Fuks
Celek D
1. AUTOR
- 24. 9. 1923 - 19. 8. 1994
- Čech
- Spisovatel (romány, humoresky, povídky), prozaik časopisu Květen
- osamělý život, samotář, ženatý jen krátce, homosexuál (zděšený z představy toho, že homosexuály posílají do koncentračních táborů)
- první dílo (Pan Theodor Mundstock) vydáno až ve 40. letech
- Témata vyskytující se v dílech: odcizení a strach židovských občanů během okupace a vliv úzkosti na jejich psychiku, ironický odstup děl
- Současníci: Klaus Mann, František Hrubín
- Další autorova díla: Mí černovlasí bratři, Oslovení ze tmy

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- psychologický román (spíše novela, protože rozvíjí pouze jednu dějovou linku) s prvky černého románu a grotesky, horor
- Dílo poprvé vydáno v roce 1967 (první etapa autorovy tvorby- 2. Světová válka)
- zfilmováno (1968), hlavní role Rudolf Hrušínský
- propojování reálného světa s iluzemi

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- er-forma (avšak dominantní proslovy pana Kopfrkingla)
- epická próza
- striktně spisovný jazyk
- německé výrazy (vzápětí parafrázovány či doslovně přeloženy), eufemismy (k pojmenování blízkých- něžná, nadoblačná, čarokrásná), časté opakování jedné a té samé věty, zdrobněliny
- chronologická kompozice (sleduje spíše vnitřní čas postav než čas skutečný)
- častý výskyt přímé řeči, knižní monology hlavní postavy
- rozdělení na 15 kapitol
- pomalý děj gradovaný v posledních 20 stranách knihy

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Karel Kopfrkingl- zpočátku mírumilovný člověk, zaměstnanec krematoria, který se pod vlivem okolí začíná měnit v rasistu a vraha své rodiny, je schizofrenně labilní- představuje si, že je Buddha a má spasit svět (jeho oblíbená kniha je o Tibetu), z představy o zabíjení "pro dobro lidstva" neupustí ani v psychiatrické léčebně.
- Marie (Lakmé)- manželka, poloviční Židovka, tichá, nenápadná
- Dcera Zina, syn Milivoj
- Willi- přítel Karla, přesvědčí ho, že Hitler je dobrý a Židé jsou nepřátelé, manipulátor, intrikář, stoupenec Sudetoněmecké strany

5. DĚJ
- Děj Spalovače mrtvol se odehrává v předválečné Praze a celý se točí okolo postavy Karla Kopfrkingla, zaměstnance krematoria. Jedná se o mírného, klidného a rozumného člověka, který se s pomocí východní filosofie smířil se svou prací a naučil se ji chápat jako službu lidské duši. Výborně si rozumí se svou ženou Marií. Ovlivněn především přítelem Wilhelmem Reinkem a jeho apelováním na Kopfrkinglovu německou krev přebírá rasistické názory ze svého okolí - přeměna osobnosti vyvrcholí ve chvíli, kdy oběsí svou dříve milovanou manželku, neboť se dozví, že je po matce Židovka. Následně zavraždí i svého syna, protože byl neduživý a nevhodný pro armádu. Teprve dcera otcův útok přežije a Kopfrkingl je okamžitě odvezen do ústavu pro duševně choré (myslí si totiž, že je Buddha a má spasit svět)

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: Myšlenkové procesy zprvu nezkažené mysli, které zrcadlí její pozvolný úpadek a přechod do klinického stavu., ideologie moci, zrození vraha.
- Myšlenka: Změna mírumilovného člověka pod vlivem historických událostí a nátlaku ve vraha.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Tahle kniha byla příšerná. Až na posledních 20 stran byl děj nudný a zdlouhavý, nechápala jsem ho a způsob vypravování mi vůbec neseděl. Postavy byly ploché a neemocionální, a to včetně hlavního hrdiny. Kniha se mi ke konci vůbec nechtěla číst, i přestože mám psychologické romány velmi ráda, a jen mi potvrdila, že česká literatura není nic pro mě.

Obraz Doriana Graye- Oscar Wilde [rozbor]

13. října 2015 v 16:23 | -DarkSoul

OBRAZ DORIANA GRAYE

OSCAR WILDE
Celek C
1. AUTOR
- 1854-1900 (umírá na meningitidu)
- Ir
- Kromě literáta byl dramatikem, básníkem a esejistou
- pohotový, záliba v ironii
- homosexuál, avšak ženatý za ženu
- ve vězení za přečin proti mravopočestnosti, po trestu se nechal přejmenovat na Sebastiana Melmotha
- Témata vyskytující se v dílech: pocity a nálady lidí- zkoumání lidského nitra, dekadence(1), homosexualita
- Současníci: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire
- Další autorova díla: Šťastný princ, Jak důležité je míti Filipa

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- jediný román O. Wilda
- epický román (autorem označován jako esej)
- Dílo poprvé vydáno v roce 1891 (1890- neúplná část v časopise), v České republice roku 1905
- Originální název: The Picture of Dorian Gray
- vyvolává nesouhlasné reakce veřejnosti
- zfilmováno (2004); český muzikál (2006)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- kniha psaná originálně v angličtině
- er-forma
- spisovný jazyk, občasné archaismy a zastaralé výrazy
- chronologická kompozice
- výskyt přímé řeči, dialogů
- rozdělení na kapitoly; předmluva, ve které autor objasňuje svůj záměr, vyvolává bouřlivá reakce
- ironie, aforismy(2)

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Dorian Gray- neobyčejně krásně mladík, který se díky svému vzoru lordu Henrymu, zamiluje do své krásy→ přechod z mravně čistého chlapce na zvrhlíka
- Lord Henry Wotton- aristokrat, jehož mluva je plná sarkasmů, aforismů, paradoxů; nic není důležitější než krása a mládí
- Basil Harward- malíř a romantik, učarován krásou Doriana Graye (pravděpodobně je do něj zamilován)

5. DĚJ
- Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíře Basila Hallwarda. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian opět stojí Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym, a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa- to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude starý a zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale jeho portrét. Jeho přání je naplněno a obraz se stává zrcadlem Dorianovy duše, která se s postupem času stává víc a víc špatnou a zlou. Dožene k sebevraždě jeho první lásku, bez přestávky se oddává rozkoším, až jednou zabije Basila, který se dozví o jeho tajemství. Doriana začnou sužovat halucinace a výčitky svědomí. Díky zoufalství a svému již starému příteli Henrymu probodne Dorian obraz nožem. Přání je tímto činem zlomeno- na obraze se ukazuje původní čistá podoba Doriana, zatímco na zemi umírá šeredný stařec.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: filozoficky zaměřené dílo- pohled na svět a společnost, kritika společnosti, zesměšnění vyšších členů společnosti; hororové prvky; "faustovské téma"; lidské sebevědomí; duševní souboj sám se sebou.
- Myšlenka: Krása není to nejdůležitější; nelze si vážit věcí, které trvají věčně; trest je očista.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Místy jsem byla až zaskočena názory, jaké měly hlavní postavy; u některých jsem se zděšením musela souhlasit, jiné jsem chladně zavrhovala, avšak tak jako tak by mě zajímalo, s jakou z postav souhlasil nejvíce sám autor. Každopádně mě kniha zastihla naprosto nepřipravenou a nasadila mi pár brouků do hlavy- celé dny jsem potom strávila filozofickými otázkami a zkoumáním mého názoru na výroky postav. Nebyla jsem však zklamána a kniha byla velmi dobrá.

1 - zalíbení v náladách smutků, skepse, deprese, narcismus, mysticismus, čisté umění (lartpourlartismus)
2- stručný, vtipný výrok

Mechanický pomeranč- A. Burgess [Rozbor]

24. září 2015 v 19:11 | -DarkSoul

MECHANICKÝ POMERANČ

ANTHONY BURGESS
Celek C
1. AUTOR
- 1917 - 1993
- Angličan
- Období tvorby: 1956-1993
- Kromě literáta byl filmovým scenáristou, hudebním skladatelem, pianistou, kritikem, specializoval se na Williama Shakespeara.
- Pseudonymy: Anthony Burgess, John Burgess Wilson, Joseph Kell
- Témata vyskytující se v dílech: humor, výtržnictví, vláda
- Současníci: George Orwell, William Gerald Golding
- Další autorova díla: Time for a Tiger, Pozemské mocnosti

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- Epický román
- Dílo poprvé vydáno v roce 1962, v České republice v roce 1992
- Originální název: A Clockwork Orange
- Burgess byl obviněn z propagace násilí a dávání špatného příkladu mládeži.
- zfilmováno (1971)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- Kniha psaná originálně v angličtině
- ich-forma
- používá se argot- "jazyk Týnů" (směs anglismů, rusismů, germanismů a neologismů)
- výskyt přímé řeči, především dialogů a občasných promluv hlavní postavy (Alexe) ke čtenáři
- Dílo má 3 části, z nichž každá začíná slovy "Co teda jako bude, he?", každá část je rozdělena na 7 kapitol
- kompozice chronologická
- občasný výskyt perifrází (=vystižení jevu pomocí typických znaků) při popisu bitek, ironie
- alegorie- úvahy o svobodné vůli a rostoucím násilí ve společnosti

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Alex (Pokorný Vypravěč)- mravně pokřivený čtrnáctiletý chlapec se sklony k násilí, sadismu, navyklý ke krádežím a všem aktivitám spojeným s "nočním životem", vášnivý posluchač vážné hudby, ke konci dospívá a mění se v relativně rozumného mladého muže
- Jiřík, Pítrs, Tupoun- Alexova parta

5. DĚJ
- Kniha je o mladém Alexovi, který má zálibu v násilí a se svou partou ho moc rád po nocích provozuje. Jednou ho však jeho parta zradí a nechá ho poslat do vězení za vraždu staré ženy. Alex je ve vězení dva roky, když mu nabídnou program, který by ho mohl vyléčit "od špatností" a udělat z něj dobrého člověka. Alex s myšlenkou na svobodu návrh radostně přijímá, avšak změní názor, když vládní metody opravdu fungují. Alexovi se dělá zle jen při pohledu na násilí, a tak je také propuštěn na svobodu, kde se po setkání se svými zrádnými přáteli nakonec ocitne zmlácený v domě, ve kterém kdysi kradl. Objeví ho tam příslušníci jisté politické strany a přinutí ho k pokusu sebevraždu, která zapříčiní zákaz používání metody, jakou byl přetvářen v "dobrého člověka" bez možnosti volby. Na konci je Alex zase ve své původní formě (může páchat násilí), ale on již dospívá a uvědomuje si, že chce žít plnohodnotný život.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Úvahy o svobodné vůli, které byly špatně pochopeny. Předpoklad autora, jak bude vypadat mládež za několik let, podává obraz zvrácené mládeže, která však může po jistém duševním rozvoji zmoudřet.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Navzdory všem mým pochybnostem se mi kniha docela líbila. Po tom, co jsem si zvykla na "jazyk Týnů" se mi kniha četla dobře a rychle, a měla podstatně lepší zpracování než filmová podoba. Velmi jsem si oblíbila také konec, ve kterém se Alex jevil jako rozumný, téměř dospělý člověk.


Poznámka: Všechny informace, především o jazyce a podobně, berte s rezervou, nejsem v tom nijak zběhlá, proto můžu se v textu můžou objevit chyby!
 
 

Reklama