Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Rozbory povinné četby

Květy zla - Charles Baudelaire [rozbor]

22. dubna 2017 v 20:48 | -DarkSoul

KVĚTY ZLA

Charles Baudelaire
Celek B
1. AUTOR
- 1821 - 1867
- Francouz (zřídka opouští Paříž kromě 1 cesty do Indie)
- prokletý básník
- období romantismu a symbolismu, dekadence (= hledání krásy v ošklivosti)
- překlad díla E. A. Poea
- cynický pohled na svět
- Květy zla jsou celoživotním dílem
- díla společností nepřijata
- vliv na Rimbauda a Verlaina
- Témata vyskytující se v dílech: popis bolesti, utrpení, nejistoty, obdiv i nenávist k ženám
- Současníci: Arthur Rimbaud, Paul Verlaine
- Jiná díla: Umělé ráje (esej), Estetické zajímavosti

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- lyrická poezie
- 126 básní
- překlad Vítězslav Nezval (vydáno r. 2013) + doplnění překlady jiných autorů
- originálně vydána r. 1861
- Název díla v originále: Fleurs de Mal
- za báseň "Zdechlina" byl soudně pronásledován
- rozmezí tradiční a moderní poezie
- Příklady básní: Kočky, Splín, Chuť prázdnoty, Litanie k Satanovi

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- každá báseň vlastní stopáž (někdy i volný verš)
- často sonety
- otevřený erotismus
- originálně 6 oddílů: Splín a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Revolta , Smrt
- metafory (často morbidní)
- symbolismus, oxymóron, parnasismus (= vytříbené umění), kontrast (krása x smrt, krev), personifikace, v některých básních refrén, inverze

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Charles Baudelaire: lyrický subjekt básně (do většiny básní se sám autor prolíná)
- mnoho postav, především jeho lásky

5. DĚJ
Splín a ideál: kontrastní výstavba (snění o kráse x ohavnost, nihilismus), smutek, bolest, melancholie
- báseň Zdechlina: morbidita, naturalistický popis mrtvoly, kterou přirovnává k ženě, střídavý verš, inverze
Pařížské obrazy: popis života v Paříži, marná snaha o zapůsobení na soudobé umělce, sociální motivy
Víno: milenky, alkoholismus, nereálnost
Květy zla: popisují autorův rozpolcený vztah k ženám, pesimismus, beznaděj
Revolta: oslovování Satana, myšlenky na peklo, pobouření
Smrt: konec, zánik, nová naděje

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: rezignuje na líčení ideálů, neschopnost člověka najít štěstí v obyčejných věcech, ale najde ho ve zlých a odporných věcech
- Myšlenka: snaha pobouřit a vyburcovat společnost, vyjádření obdivu a nenávisti k ženám

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Věc se má tak, že obecně nemám ráda eroticky či jinak intimně laděné básně, proto mi většina sbírky (především oddíl Splín a ideál) nepřinesl nic chtěného. Vzhledem k tomu, že se mi dostala do ruky sbírka přeložená Vrchlickým (který se soustředil především na překlad Splínu a ideálu), musela jsem si zbylé oddíly dohledávat. S básněmi o bezmoci a úzkosti jsem se ovšem velmi sžila, velmi se mi líbí celá dekadentní myšlenka hledání krásy v ošklivosti.


Výsledek obrázku pro květy zla

Farma zvířat - George Orwell [rozbor]

2. dubna 2017 v 10:17 | -DarkSoul

Farma zvířat

George Orwell
Celek
1. AUTOR
- 1903-1950 (zemřel na tuberkulózu)
- britský novinář, esejista, spisovatel
- pravým jménem Eric Arthur Blair
- zakázaný autor v komunistickém Československu (vydávání povoleno až po Sametové revoluci)
- Témata vyskytující se v dílech: alegoricky podané politické názory, popisování mechanismu totalitních systémů
- Současníci: Karel Čapek, Ota Pavel, Ernest Hemingway
- Další autorova díla: Nadechnout se, 1984. Válečný deník

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- epická próza
- antiutopický román/alegorická bajka
- literatura 20. století (prvky sci-fi)
- Dílo poprvé vydáno v roce 1945, v České republice roku 1946
- v Československu dílo zakázáno, podruhé vydáno až v roce 1991
- Originální název: Animal Farm
- proti totalitnímu režimu
- vydáno v době stalinismu
- animovaný film (1954), televizní film (1999)
- aktuální dílo (špatné poměry ve společnosti, manipulace lidí)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- er-forma
- spisovný jazyk, odborné termíny
- kompozice chronologická
- přímá i nepřímá řeč
- slova se socialistickým zabarvením
- metafory, personifikace v celém díle
- vše popsáno naprosto přímočaře - snadné pochopení

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Pan Jones - původní majitel farmy, alkoholik, vyhnán zvířaty
- Napoleon - prase, nejchytřejší, podvodník, moci chtivý a krutý (symbolizuje Stalina)
- Major - výstavní kanec (Lenin) - přes skonem vyzývá k revoluci
- Kuliš - čestné chytré prase, označeno za zrádce
- Pištík - vepř, manipulátor (propaganda), stoupenec Napoleona
- Boxer - kůň, největší dříč
- Psi = tajná policie
- Ovce = nepřemýšlející masa

5. DĚJ
- Místo: Panská farma, Anglie, 30. - 40. léta 20. století
- Děj: Zvířata na Panské farmě jsou nespokojena se zacházením majitele farmy - pana Jonese. Zorganizují povstání, při kterém lidi z farmy vyženou a začnou hospodařit sama - založení tzv. animalismu - stanoví si 7 přikázání a nějakou dobu žijí spokojeně. Prasata se jmenují dohlížiteli a poději vůdci.
Moci chtivý Napoleon se potřebuje zbavit svého oponenta Kuliše, přesvědčí tedy všechny, že je zrádce. Zvířata mají za úkol postavit větrný mlýn, který je však několikrát zničen, a tak zvířata musí pracovat se stále menším množstvím jídla. Napoleona všichni následují a věří mu, protože všechny své neúspěchy svaluje na Kuliše. Prasata si postupně zařizují větší privilegia, přetváří přikázání k jejich užitku. Kniha končí scénou, kdy zvířata pozorují prasata s lidmi v době a nedokážou je rozeznat.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: ovlivnění komunity pomocí snových idejí a přetváření individuálních názorů k vlastnímu prospěchu - manipulace. Kritika komunismu a Sovětského svazu
- Myšlenka: Dobrá myšlenka může mít naprosto opačný účinek, lidé (v knize zvířata - přesněji prasata) se mění podle moci, jakou mají nad ostatními (upravují si pravidla podle svého), tudíž ukončení jednoho zla nemusí nutně znamenat dobro, ale ještě větší zlo.
- "Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější."


Opilý koráb - Arthur Rimbaud [rozbor]

17. srpna 2016 v 12:55 | -DarkSoul

OPILÝ KORÁB

Arthur Rimbaud
Celek B
1. AUTOR
- 1854 - 1891 (zemřel na rakovinu v pravém koleni)
- Francouz
- prokletý básník
- celá tvorba v 15 - 19 letech
- utekl z domova od matky žít bohémský život v Paříži
- milostný vztah s Paulem Verlainem
- díla základem moderní poezie
- Témata vyskytující se v dílech: subjektivní prožitky, odpor k měšťákům a náboženství, obdiv k revoluci
- Současníci: Paul Verlaine, Jules Verne, Victor Hugo
- Další autorova díla: Iluminace, Sezóna v Pekle

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- lyrická snová báseň
- spontánní a fantastická
- rozmezí tradiční a moderní poezie

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- ich-forma (autor se vydává za koráb)
- subjektivní lyrika
- střídavý rým
- 25 čtyřverší
- metafory (samotný koráb je metaforou autora, který s jeho pomocí vytváří obraz svého života jako putování po moři)
- působí na smysly
- metonymie, personifikace, obrazotvornost, autobiografické rysy

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Autor se vydává za koráb, který putuje po moři

5. DĚJ
- Báseň nemá děj jako takový. Autor zde symbolicky zobrazuje svůj život jako putování po moři v podobě korábu. Považuje zde svůj život za bezcenný; nikdo mu už nemůže pomoci. Nejprve se mu však cesta líbí, protože obnáší nebezpečí a vzrušení, později nostalgicky přemýšlí nad svou rodnou zemí a dětstvím. V posledním čtyřverší se objevuje rezignace a touha po smrti, když si uvědomí, že jeho život nemá smysl.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: touha po dobrodružství a vzrušení z nebezpečí následované nostalgií a touhou zemřít, kvůli pohledu na své místo ve světě jako bezcenné, nesmyslné.
- Myšlenka: pokus o zachycení podstaty symbolismu; svým popisem života chtěl čtenáře přimět pocítit zamyšlení o životě.

7. VLASTNÍ NÁZOR

- Tohoto básníka jsem měla vždycky v oblibě, dá se říct, že mě přiměl nahlédnout do světa poezie, proto jsem o této básni věděla už dříve. Rimbaud dokáže udělat se slovy něco, co tehdy změnilo vzhled moderní poezie a dnes to samé "něco" mění můj názor na poezii. O mém zaujetí tímto autorem také vypovídá to, že jsem přečetla už asi 3 jeho životopisy, takže ano, jeho díla se mi líbí, stejně jako samotný jeho pohled na život, se kterým sice nesouhlasím plně, ale dokážu se s ním ztotožnit.


Kdo chytá v žitě- J.D. Salinger [rozbor]

4. března 2016 v 16:36 | -DarkSoul

KDO CHYTÁ V ŽITĚ

Jerome David Salinger
Celek C
1. AUTOR
- 1919 - 2010
- americký spisovatel
- po vydání "Kdo chytá v žitě" se stáhl do ústraní
- hrál v několika hrách, byl na vojenské škole (služba v 2. Světové válce), působil na lodi jako bavič
- Témata vyskytující se v dílech: dospívání, ironie, humor
- Současníci: Ernest Hemingway (ovlivnil Salingerovu práci), John Steinbeck
- Další autorova díla: Franny a Zooey, Den jako stvořený pro banánové rybičky

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- psychologický román, velmi úspěšný
- částečně autobiografický
-první a poslední román Salingera
- Dílo poprvé vydáno v roce 1951, v České republice roku 1960
- Originální název: The Catcher in the Rye
- kontroverzní díky vulgarismům, vykreslené sexualitě a hněvu mládeže
- časopis Time ji zařadil mezi stovku nejlepších anglických knih vydaných od roku 1923
- Salinger odmítl zfilmování
- dílo pravděpodobně motivovalo vraha k zabití Johna Lennona

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- poválečná americká próza
- ich-forma
- nespisovný jazyk, vulgarismy
- chronologická i retrospektivní kompozice
- výskyt přímé řeči, málo dialogů- spíše uvažování nad životem
- svérázné vypravování hlavního hrdiny, na kterém se zakládá celý děj
- ironie

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Holden Caulfield- šestnáctiletý hoch, prochází životní krizí, hubený, vysoký, často kouří, celkem rád čte, zlost na svět
-Phoebe- sestra Holdena, velmi inteligentní dívka, trucovitá, vzájemná náklonnost Holdena a Pheobe
- Stradlater- Holdenův spolubydlící, nafoukaný, využívá ostatní, hezký, sportovní typ, úspěch u žen
-Hanka- Dívka, kterou Holden už velmi dlouho zná a má ji rád, ráda hraje dámu, sportuje
- Sally- velmi hezká dívka, kterou Holden zná, ale nechce ji tak, jako Hanku

5. DĚJ

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: život dospívajících v moderní americké společnosti 50. Let 20. století
- Myšlenka: období dospívání, kdy dochází ke konfrontaci dětských snů se světem dospělých, nalézání sebe sama.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Kniha na mě působila trochu nezajímavě, přestože jsem se snažila vyznat v Holdenových vnitřních pocitech, připadá mi, jako by dílo nesdělovalo nic nového, žádnou novou myšlenku, úvahu a nemělo žádný velkolepý závěr.

Spalovač mrtvol- L. Fuks [Rozbor]

25. listopadu 2015 v 7:15 | -DarkSoul

SPALOVAČ MRTVOL

Ladislav Fuks
Celek D
1. AUTOR
- 24. 9. 1923 - 19. 8. 1994
- Čech
- Spisovatel (romány, humoresky, povídky), prozaik časopisu Květen
- osamělý život, samotář, ženatý jen krátce, homosexuál (zděšený z představy toho, že homosexuály posílají do koncentračních táborů)
- první dílo (Pan Theodor Mundstock) vydáno až ve 40. letech
- Témata vyskytující se v dílech: odcizení a strach židovských občanů během okupace a vliv úzkosti na jejich psychiku, ironický odstup děl
- Současníci: Klaus Mann, František Hrubín
- Další autorova díla: Mí černovlasí bratři, Oslovení ze tmy

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- psychologický román (spíše novela, protože rozvíjí pouze jednu dějovou linku) s prvky černého románu a grotesky, horor
- Dílo poprvé vydáno v roce 1967 (první etapa autorovy tvorby- 2. Světová válka)
- zfilmováno (1968), hlavní role Rudolf Hrušínský
- propojování reálného světa s iluzemi

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- er-forma (avšak dominantní proslovy pana Kopfrkingla)
- epická próza
- striktně spisovný jazyk
- německé výrazy (vzápětí parafrázovány či doslovně přeloženy), eufemismy (k pojmenování blízkých- něžná, nadoblačná, čarokrásná), časté opakování jedné a té samé věty, zdrobněliny
- chronologická kompozice (sleduje spíše vnitřní čas postav než čas skutečný)
- častý výskyt přímé řeči, knižní monology hlavní postavy
- rozdělení na 15 kapitol
- pomalý děj gradovaný v posledních 20 stranách knihy

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Karel Kopfrkingl- zpočátku mírumilovný člověk, zaměstnanec krematoria, který se pod vlivem okolí začíná měnit v rasistu a vraha své rodiny, je schizofrenně labilní- představuje si, že je Buddha a má spasit svět (jeho oblíbená kniha je o Tibetu), z představy o zabíjení "pro dobro lidstva" neupustí ani v psychiatrické léčebně.
- Marie (Lakmé)- manželka, poloviční Židovka, tichá, nenápadná
- Dcera Zina, syn Milivoj
- Willi- přítel Karla, přesvědčí ho, že Hitler je dobrý a Židé jsou nepřátelé, manipulátor, intrikář, stoupenec Sudetoněmecké strany

5. DĚJ
- Děj Spalovače mrtvol se odehrává v předválečné Praze a celý se točí okolo postavy Karla Kopfrkingla, zaměstnance krematoria. Jedná se o mírného, klidného a rozumného člověka, který se s pomocí východní filosofie smířil se svou prací a naučil se ji chápat jako službu lidské duši. Výborně si rozumí se svou ženou Marií. Ovlivněn především přítelem Wilhelmem Reinkem a jeho apelováním na Kopfrkinglovu německou krev přebírá rasistické názory ze svého okolí - přeměna osobnosti vyvrcholí ve chvíli, kdy oběsí svou dříve milovanou manželku, neboť se dozví, že je po matce Židovka. Následně zavraždí i svého syna, protože byl neduživý a nevhodný pro armádu. Teprve dcera otcův útok přežije a Kopfrkingl je okamžitě odvezen do ústavu pro duševně choré (myslí si totiž, že je Buddha a má spasit svět)

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: Myšlenkové procesy zprvu nezkažené mysli, které zrcadlí její pozvolný úpadek a přechod do klinického stavu., ideologie moci, zrození vraha.
- Myšlenka: Změna mírumilovného člověka pod vlivem historických událostí a nátlaku ve vraha.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Tahle kniha byla příšerná. Až na posledních 20 stran byl děj nudný a zdlouhavý, nechápala jsem ho a způsob vypravování mi vůbec neseděl. Postavy byly ploché a neemocionální, a to včetně hlavního hrdiny. Kniha se mi ke konci vůbec nechtěla číst, i přestože mám psychologické romány velmi ráda, a jen mi potvrdila, že česká literatura není nic pro mě.

Obraz Doriana Graye- Oscar Wilde [rozbor]

13. října 2015 v 16:23 | -DarkSoul

OBRAZ DORIANA GRAYE

OSCAR WILDE
Celek C
1. AUTOR
- 1854-1900 (umírá na meningitidu)
- Ir
- Kromě literáta byl dramatikem, básníkem a esejistou
- pohotový, záliba v ironii
- homosexuál, avšak ženatý za ženu
- ve vězení za přečin proti mravopočestnosti, po trestu se nechal přejmenovat na Sebastiana Melmotha
- Témata vyskytující se v dílech: pocity a nálady lidí- zkoumání lidského nitra, dekadence(1), homosexualita
- Současníci: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire
- Další autorova díla: Šťastný princ, Jak důležité je míti Filipa

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- jediný román O. Wilda
- epický román (autorem označován jako esej)
- Dílo poprvé vydáno v roce 1891 (1890- neúplná část v časopise), v České republice roku 1905
- Originální název: The Picture of Dorian Gray
- vyvolává nesouhlasné reakce veřejnosti
- zfilmováno (2004); český muzikál (2006)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- kniha psaná originálně v angličtině
- er-forma
- spisovný jazyk, občasné archaismy a zastaralé výrazy
- chronologická kompozice
- výskyt přímé řeči, dialogů
- rozdělení na kapitoly; předmluva, ve které autor objasňuje svůj záměr, vyvolává bouřlivá reakce
- ironie, aforismy(2)

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Dorian Gray- neobyčejně krásně mladík, který se díky svému vzoru lordu Henrymu, zamiluje do své krásy→ přechod z mravně čistého chlapce na zvrhlíka
- Lord Henry Wotton- aristokrat, jehož mluva je plná sarkasmů, aforismů, paradoxů; nic není důležitější než krása a mládí
- Basil Harward- malíř a romantik, učarován krásou Doriana Graye (pravděpodobně je do něj zamilován)

5. DĚJ
- Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíře Basila Hallwarda. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian opět stojí Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym, a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa- to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude starý a zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale jeho portrét. Jeho přání je naplněno a obraz se stává zrcadlem Dorianovy duše, která se s postupem času stává víc a víc špatnou a zlou. Dožene k sebevraždě jeho první lásku, bez přestávky se oddává rozkoším, až jednou zabije Basila, který se dozví o jeho tajemství. Doriana začnou sužovat halucinace a výčitky svědomí. Díky zoufalství a svému již starému příteli Henrymu probodne Dorian obraz nožem. Přání je tímto činem zlomeno- na obraze se ukazuje původní čistá podoba Doriana, zatímco na zemi umírá šeredný stařec.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: filozoficky zaměřené dílo- pohled na svět a společnost, kritika společnosti, zesměšnění vyšších členů společnosti; hororové prvky; "faustovské téma"; lidské sebevědomí; duševní souboj sám se sebou.
- Myšlenka: Krása není to nejdůležitější; nelze si vážit věcí, které trvají věčně; trest je očista.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Místy jsem byla až zaskočena názory, jaké měly hlavní postavy; u některých jsem se zděšením musela souhlasit, jiné jsem chladně zavrhovala, avšak tak jako tak by mě zajímalo, s jakou z postav souhlasil nejvíce sám autor. Každopádně mě kniha zastihla naprosto nepřipravenou a nasadila mi pár brouků do hlavy- celé dny jsem potom strávila filozofickými otázkami a zkoumáním mého názoru na výroky postav. Nebyla jsem však zklamána a kniha byla velmi dobrá.

1 - zalíbení v náladách smutků, skepse, deprese, narcismus, mysticismus, čisté umění (lartpourlartismus)
2- stručný, vtipný výrok

Mechanický pomeranč- A. Burgess [Rozbor]

24. září 2015 v 19:11 | -DarkSoul

MECHANICKÝ POMERANČ

ANTHONY BURGESS
Celek C
1. AUTOR
- 1917 - 1993
- Angličan
- Období tvorby: 1956-1993
- Kromě literáta byl filmovým scenáristou, hudebním skladatelem, pianistou, kritikem, specializoval se na Williama Shakespeara.
- Pseudonymy: Anthony Burgess, John Burgess Wilson, Joseph Kell
- Témata vyskytující se v dílech: humor, výtržnictví, vláda
- Současníci: George Orwell, William Gerald Golding
- Další autorova díla: Time for a Tiger, Pozemské mocnosti

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- Epický román
- Dílo poprvé vydáno v roce 1962, v České republice v roce 1992
- Originální název: A Clockwork Orange
- Burgess byl obviněn z propagace násilí a dávání špatného příkladu mládeži.
- zfilmováno (1971)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- Kniha psaná originálně v angličtině
- ich-forma
- používá se argot- "jazyk Týnů" (směs anglismů, rusismů, germanismů a neologismů)
- výskyt přímé řeči, především dialogů a občasných promluv hlavní postavy (Alexe) ke čtenáři
- Dílo má 3 části, z nichž každá začíná slovy "Co teda jako bude, he?", každá část je rozdělena na 7 kapitol
- kompozice chronologická
- občasný výskyt perifrází (=vystižení jevu pomocí typických znaků) při popisu bitek, ironie
- alegorie- úvahy o svobodné vůli a rostoucím násilí ve společnosti

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Alex (Pokorný Vypravěč)- mravně pokřivený čtrnáctiletý chlapec se sklony k násilí, sadismu, navyklý ke krádežím a všem aktivitám spojeným s "nočním životem", vášnivý posluchač vážné hudby, ke konci dospívá a mění se v relativně rozumného mladého muže
- Jiřík, Pítrs, Tupoun- Alexova parta

5. DĚJ
- Kniha je o mladém Alexovi, který má zálibu v násilí a se svou partou ho moc rád po nocích provozuje. Jednou ho však jeho parta zradí a nechá ho poslat do vězení za vraždu staré ženy. Alex je ve vězení dva roky, když mu nabídnou program, který by ho mohl vyléčit "od špatností" a udělat z něj dobrého člověka. Alex s myšlenkou na svobodu návrh radostně přijímá, avšak změní názor, když vládní metody opravdu fungují. Alexovi se dělá zle jen při pohledu na násilí, a tak je také propuštěn na svobodu, kde se po setkání se svými zrádnými přáteli nakonec ocitne zmlácený v domě, ve kterém kdysi kradl. Objeví ho tam příslušníci jisté politické strany a přinutí ho k pokusu sebevraždu, která zapříčiní zákaz používání metody, jakou byl přetvářen v "dobrého člověka" bez možnosti volby. Na konci je Alex zase ve své původní formě (může páchat násilí), ale on již dospívá a uvědomuje si, že chce žít plnohodnotný život.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Úvahy o svobodné vůli, které byly špatně pochopeny. Předpoklad autora, jak bude vypadat mládež za několik let, podává obraz zvrácené mládeže, která však může po jistém duševním rozvoji zmoudřet.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Navzdory všem mým pochybnostem se mi kniha docela líbila. Po tom, co jsem si zvykla na "jazyk Týnů" se mi kniha četla dobře a rychle, a měla podstatně lepší zpracování než filmová podoba. Velmi jsem si oblíbila také konec, ve kterém se Alex jevil jako rozumný, téměř dospělý člověk.


Poznámka: Všechny informace, především o jazyce a podobně, berte s rezervou, nejsem v tom nijak zběhlá, proto můžu se v textu můžou objevit chyby!
 
 

Reklama