Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Červenec 2018

je veux essayer

12. července 2018 v 21:10 | -DarkSoul |  In dark mind
Chci být šílený vědec uzavřený ve své laboratoři, s pekelným smíchem bouchat do nových výtvorů.

Chci být bohém a volnomyšlenkář a ztrácet se ve světě, vidět zlo a přehlížet dobro, a tím omlouvat své nálady.

Chci být rozumný umělec, co pečlivě vybírá slova pro svou poezii.

Chci být rezervovaná a tajemná osoba, kterou máš chuť oslovit, ale zdržuje tě její aura jemného nepřátelství.

Chci být smíchem v nočních ulicích a odhazovat prázdné lahve alkoholu vedle košů, řvát a tančit ve znaku neřesti.

Chci být neznámá a známá jen lidem co vidí dovnitř srdcí.

Chci oslovit každého svými slovy, řádky a verši.

Chci se změnit a být stejná, lepší a horší, světlejší a tmavší, zobrazovat všechny protiklady, co jsou si tak podobné.

Chci žít nebo strádat ve svém štěstí, znát a učit se a psát.

Chci dokončit nehotové a začít něco velkého.


A tyhle řádky po sobě, přísahám, teď nebudu číst, ať ted hrubý výjev vejde do světa.

Blood that stains my soul.

1. července 2018 v 3:02 | darksoul |  Poems
I usually don't go around
cutting my stomach and
showing my insides to everyone
like "hey this is my coal black lung
and I love when there's smoke
running through it
and I despise it at the same time"

I usually don't go around
with blood splashed over my face
like a warpaint or a declaration
I don't scream "Me. This. Is. Me."
to everybody's face

But I too often vomit pieces of my personality
I too often cut my fingers
just to put someone else's on their place
and hope, hope they'll become my own
I too often share feelings which should be only mine
and I am too secretive
and too talkative
that I simply cannot know the difference
between being too much
or too little

That's how I live