Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Září 2015

Mechanický pomeranč- A. Burgess [Rozbor]

24. září 2015 v 19:11 | -DarkSoul |  Rozbory povinné četby

MECHANICKÝ POMERANČ

ANTHONY BURGESS
Celek C
1. AUTOR
- 1917 - 1993
- Angličan
- Období tvorby: 1956-1993
- Kromě literáta byl filmovým scenáristou, hudebním skladatelem, pianistou, kritikem, specializoval se na Williama Shakespeara.
- Pseudonymy: Anthony Burgess, John Burgess Wilson, Joseph Kell
- Témata vyskytující se v dílech: humor, výtržnictví, vláda
- Současníci: George Orwell, William Gerald Golding
- Další autorova díla: Time for a Tiger, Pozemské mocnosti

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- Epický román
- Dílo poprvé vydáno v roce 1962, v České republice v roce 1992
- Originální název: A Clockwork Orange
- Burgess byl obviněn z propagace násilí a dávání špatného příkladu mládeži.
- zfilmováno (1971)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- Kniha psaná originálně v angličtině
- ich-forma
- používá se argot- "jazyk Týnů" (směs anglismů, rusismů, germanismů a neologismů)
- výskyt přímé řeči, především dialogů a občasných promluv hlavní postavy (Alexe) ke čtenáři
- Dílo má 3 části, z nichž každá začíná slovy "Co teda jako bude, he?", každá část je rozdělena na 7 kapitol
- kompozice chronologická
- občasný výskyt perifrází (=vystižení jevu pomocí typických znaků) při popisu bitek, ironie
- alegorie- úvahy o svobodné vůli a rostoucím násilí ve společnosti

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Alex (Pokorný Vypravěč)- mravně pokřivený čtrnáctiletý chlapec se sklony k násilí, sadismu, navyklý ke krádežím a všem aktivitám spojeným s "nočním životem", vášnivý posluchač vážné hudby, ke konci dospívá a mění se v relativně rozumného mladého muže
- Jiřík, Pítrs, Tupoun- Alexova parta

5. DĚJ
- Kniha je o mladém Alexovi, který má zálibu v násilí a se svou partou ho moc rád po nocích provozuje. Jednou ho však jeho parta zradí a nechá ho poslat do vězení za vraždu staré ženy. Alex je ve vězení dva roky, když mu nabídnou program, který by ho mohl vyléčit "od špatností" a udělat z něj dobrého člověka. Alex s myšlenkou na svobodu návrh radostně přijímá, avšak změní názor, když vládní metody opravdu fungují. Alexovi se dělá zle jen při pohledu na násilí, a tak je také propuštěn na svobodu, kde se po setkání se svými zrádnými přáteli nakonec ocitne zmlácený v domě, ve kterém kdysi kradl. Objeví ho tam příslušníci jisté politické strany a přinutí ho k pokusu sebevraždu, která zapříčiní zákaz používání metody, jakou byl přetvářen v "dobrého člověka" bez možnosti volby. Na konci je Alex zase ve své původní formě (může páchat násilí), ale on již dospívá a uvědomuje si, že chce žít plnohodnotný život.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Úvahy o svobodné vůli, které byly špatně pochopeny. Předpoklad autora, jak bude vypadat mládež za několik let, podává obraz zvrácené mládeže, která však může po jistém duševním rozvoji zmoudřet.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Navzdory všem mým pochybnostem se mi kniha docela líbila. Po tom, co jsem si zvykla na "jazyk Týnů" se mi kniha četla dobře a rychle, a měla podstatně lepší zpracování než filmová podoba. Velmi jsem si oblíbila také konec, ve kterém se Alex jevil jako rozumný, téměř dospělý člověk.


Poznámka: Všechny informace, především o jazyce a podobně, berte s rezervou, nejsem v tom nijak zběhlá, proto můžu se v textu můžou objevit chyby!

Deep Tumblr Quotes VI. || Band Lyrics/quotes

6. září 2015 v 15:47 | -DarkSoul |  DTQ
I'd rather be hated for who I am, then loved for who I am not.
Raději bych byl nenáviděn pro to, kdo jsem, než milován pro to, co nejsem. /Kurt Cobain/

If you let go a little you will have a little happiness. Let go a lot and you will have a lot. Let go completely and you will be free.
Když necháš jít málo, budeš mít trochu štěstí. Nech jít víc a budeš mít hodně. Nech to odejít dokonale a budeš volný.
/Oliver Sykes/

You can run
But you can't hide
Time won't help you
'Cause karma has no deadline
Můžeš běžet
Ale nemůžeš se schovat
Protože karma nemá konec.
/Bring Me The Horizon True Friends/

You say this is suicide,
I say this is a war
and I'm losing the battle.
Říkáš, že je to sebevražda,
Já říkám, že je to válka
a já prohrávám bitvu.
/Bring me the horizon/


Našeptávači hříchu.

4. září 2015 v 15:58 | -DarkSoul |  Poems
Protože na adaptačním kurzu mě nepotkala taková smůla, abych odtamtud rovnou utekla a nechala se vyloučit, ale ani takové štěstí, abych byla spokojená, většinu času jsem trpěla nebo tiše snášela žvásty svých nových spolužáků. Ve volné chvíli jsem z nudy ve snaze zapomenout na svět, něco složila...

Andělé a démoni,
jež skrýváte se ve stínech,
práskěte už do koní-
hluboký nádech a výdech.

Slyšte hlas pekelných ohařů:
"Vezměte duše do dlaní,"
slyšte hlas hříšných vladařů:
"Jinak zůstanete navždy sami."

Pociťte chlad, teplo a vítr v tváři,
jemný dech čechrající sníh.
To jsou oni, ti velcí lháři,
říkají ti, že zabít není hřích.

Naslouchej lžím ještě chvíli,
nech pravdu úplně se vypařit,
vždyť lži jsou dlouhé celou míli
a pravda se musí moc snažit.

Snažení však není nic platné
ve společnosti našeptávačů hříchu.
Zrada, vztek- emoce tak jasné,
láska nikdy nepředčí pýchu.

Andělé a démoni,
nevycházejte ze stínů.
Proti pomstě jste bezmocní,
padnete ohařům do klínů.